Gå til leksikonoversigt

1864 Brev fra overgeneral Gerlach til krigsministeriet af 17. april

Kildetekster

Tilliden til Dybbølstillingens styrke er brudt. Det tidspunkt, hvor kræfterne er udtømte, vil derfor meget hurtigt og uventet kunne indtræde; jeg vil da skulle udsætte den bedste del af den danske armé for en sørgelig og ikke ærefuld ødelæggelse, eller at måtte beslutte mig til, trods min bedste vilje, at handle mod regeringens befaling. Kun når regeringen giver mig fuldstændig frie hænder, og jeg tør stole på den nødvendige tillid, vil det være muligt for mig i rette tid at tage den beslutning ikke at fortsætte forsvaret af stillingen til det yderste, og kun derved vil det være muligt for mig i rette tid at sikre en hæderlig tilbagegang til Als.

Kilde: Tom Buk-Swienty: "Slagtebænk Dybbøl". Gyldendal, 2008