Gå til leksikonoversigt

1864 Farvel du dyrebare Danevirke

Kildetekster

Krigskorrespondent P.V. Grove skriver hjem til den nationalliberale københavneravis Dagbladet fra Slesvig om aftenen den 5. februar 1864:

I afskedsøjeblikket skriver jeg fortumlet og dybt rystet disse sidste ord fra Slesvig By. Hovedet vrimler af tusinde tanker. Arméen er på tilbagetog. Danevirkestillingen er opgivet, de kostbare værker, hvortil så mangt et stolt håb er knyttet, stå nu med fornaglede kanoner, og når dagen i morgen oprinder, vil fjenden triumferende holde sit indtog i Slesvig, hvor alt er forberedt på at give de tyske tropper en festlig modtagelse....

Den travlhed, der herimod aften herskede i hovedkvarteret, gav bekræftelse på rygtet om, at vor armé virkelig ville vige uden sværdslag, vige med vanære...

Stakkels soldater, stakkels officerer, stakkels Danmark! Hvor tungt at være lille, og dobbelt tungt at regeres af folk, der ikke kunne tåle tanken om strømme af blod, som hver af Danmarks sønner med glæde ville udgyde for vort fælles fædreland. Det er smukt at være menneskelig, men endnu ikke af menneskelighedshensyn at glemme det, som står endnu højere: æren! Farvel du dyrebare Danevirke, hvis navn giver så kraftig genklang i hvert dansk bryst."

Danevirkestillingen som den fremstilledes for hovedstadens befolkning i 1864