Gå til leksikonoversigt

1864 Landfoged J.H.C. Caspers om reaktionen på Novemberforfatningen i Bredsted amt

Kildetekster

Ganske vist har reaktionen på novemberforfatningen endnu ikke ført til påfaldende, endsige strafbare demonstrationer, dog er befolkningens holdning pludselig blevet reserveret. Det er ikke umuligt, at der hos nogle allerede spirer den tanke, at man ved en eventuel invasion i denne egn ikke længere vil være så afvisende over for de oprørstanker, der nu er i gang i Holsten.

Skrivelse af 22. januar 1864