Gå til leksikonoversigt

1892 Opråb forud for oprettelse af Sønderjydsk Skoleforening

Kildetekster

Vort modersmål er nu snart fuldstændig fortrængt af den offentlige skole, vore privatskoler er lukkede og man forbyder os at lade vore børn undervise i kongerigske skoler. Disse sørgelige skoleforhold må ganske naturligt opfordre alle danske forældre til af al kraft at værne om den rest af dansk, der endnu er tilbage i folkeskolen, til at tage energisk fat på dansk undervisning i hjemmene, og til i så stor udstrækning som muligt at sørge for ungdommens undervisning i dansk, efter at skolepligten er ophørt.

En forening, som kan lede, spore og støtte arbejdet i disse retninger, vil efter vore mening kunne gjøre et velsignelsesrigt arbejde og danne et betydningsfuldt led i den nationale forsvarskamp, der er bleven os påtvungen.

Vi indbyde derfor vore meningsfæller til et offentligt møde hos gjæstgiver Aabling i Skærbæk onsdagen den 30. november, efterm. kl. 3 for at rådslå om, henholdsvis oprette en almindelig skoleforening for Nordslesvig.

Opråbet blev underskrevet af 64 ledende personer i den nationale kamp:
A.P. Lund, Rejsby-Ballum
Jens Petersen Jensen, Lovrup
A.T. Hansen, Randerup
H.P. Hanssen, Sønderborg
Frederik Høyberg, Nørmark
H. Petersen, Rørkjær
H.Å. Knudsen, Trøjborg
L. Bertelsen, Tevring
Th. Refslund, Vellerup
H.M. Boesen, Søndernæs
Anders Jørgensen, Haved
Mathias Petersen, Haved
L. Arnum, Bovlund
L.B. Poulsen, Bovlund
J. Fausbøl, Branderup
A.D. Hörlück, Rurup
H. Thomsen, Roost
J.N.H. Skrumsager, Københoved
A. Jensen, Gram
Ludvig Petersen, Gramby
Christian Thygesen, Skærbæk
N. Beyer, Vangsbo
Jes P. Mærsk, Vodder
H.P. Hansen, Arnum
Jens Warming, Lundsmark
Klaus M. Smidt, Lundsmark
D. Hansen, Møgeltønder
P.B. Bertelsen, Ballum
K. Knudsen, Visby Hedegård
A. Petersen, Korntved
Hans Lassen, Lysabild
H. Jepsen, Rørkjær
F.C. Mathiesen, N. Vollum
H.J. Høgh, N. Vollum
J. Michelsen, Kolstrup
Gustav Johannsen, Flensborg
N.H. Callesen, Lerskov
Ph. Møller, Jægerup
Falle Lilholdt, Løjt Kirkeby
P.H. Wiuff, Sillerup
Peter Skau, Bukshave
Oluf Høyer, Øster Lindet
A. Jürgensen, Graasten
And. Andresen, Skjeldemark
A. Poulsen, Sottrup
P. Lorensen, Søvang
Chr. Salling, Kastbjerg
N.M. Aabling, Døstrup
B.N. Bennedsen, Harres
A.C. Lau, Stenderup
J. Bjorholm, Ørderup
J.J. Bennedsen, Bylderup
N.H. Bossen, Løgumkloster
Nicolai Knudsen, Ottersbøl
P.N. Pedersen, Kvorp
Jens Chr. Holm, Lindetskov
H. Lund, Gaansager
R.P. Clausen, Smedager
Hans Nissen, Viby
P. Reimers, Sønderborg
P.H. Pedersen, Visbjerg
Niels Andersen, Medolden
J. Iversen, Svejrup