Gå til leksikonoversigt

1914 Første Verdenskrigs udbrud i Claus Eskildsens erindring

Kildetekster

I Toget traf jeg de første Elever, der skyndte sig hjem til Tønder. De var elektricerede af spændingen. Krigen - det er jo Eventyret. Mandens Prøve paa, hvad han duer til. Vejen til Farter i fremmede Lande, til Heltegerninger, Hæder og Berømmelse!. Krigens Begejstringsbølge begyndte at bruse. Jeg skammer mig slet ikke ved at bekende, at den ogsaa rørte ved mig. Det var kun de meget blaserte, der ikke følte Blodet bruse gennem Aarerne. Jeg har talt med mange danske Sønderjyder i denne første Krigstid. Deres Hjerte var ikke paa Tysklands Side, men Eventyret lokkede ogsaa mange af dem. Det var kun naturligt for sunde, raske, ufordærvede Mennesker. Vi kendte jo ikke Krigens sande Aasyn!.

Claus Eskildsen: Østfront - Vestfront, 1929, s. 11.

Kilde: Kilder til den dansk-tyske grænseregions historie, IV. De nationale modsætninger 1914-1933. Institut for Grænseregionsforskning, Aabenraa 2001.