Gå til leksikonoversigt

1914 Første verdenskrigs udbrud i Hans Fuglsang-Damgaards erindringer

Kildetekster

Da krigen brød ud, var jeg hjemme i Ørsted på min fødegård, som ligger ret afsides. Det var sommerferietid. Meddelelsen om krigens udbrud virkede fuldstændig lammende på os alle. Vi anede jo nok, at det trak op efter attentatet i Sarajevo. Stemningen var som forud for et voldsomt uvejr, da man næsten ikke tør trække vejret, og da man er bange for at få vished for det, man frygter og derfor ikke tør spørge. Vi forsøgte længst muligt at forblive i uvished derude på landet. Tele­fon havde vi ikke. Men så en aften kom der en rejsende hånd­værkssvend gående ned over markerne, og han fortalte, at den røde plakat med mobiliseringsordren var slået op. Vi turde ikke den aften gå ned i byen og få det bekræftet; men næste morgen - det var en søndag - tog jeg ned til stationen, og dér kom de unge mænd, som var indkaldt, sammen med deres pårørende, far og mor, hustru og barn, stille, alvorlige, dybt bevægede. Jeg tog så med småbanen sammen med dem til Sommersted station, og dér holdt det længste tog, jeg nogensinde har set, og jeg ser endnu for mig en gammel gårdejer fra Oksenvad komme med sin yngste søn og tage afsked med ham - det var sidste gang, han så ham, han mistede to sønner i krigen, og i en nabofamilie faldt der fire sønner.

Jeg har engang læst, at også sønderjydske soldater i lutter begejstring, ligesom de tyske, istemte patriotiske sange, f.eks. “Die Wacht am Rhein”. Jeg har hverken set eller hørt det. Roligt, fattet drog de af­sted. De oprivende scener udspilledes mest i hjemmene, men de ind­kaldte drog ud med værdig selvbeherskelse, under indtrykket af, at de gik ind til noget, der var forfærdeligt, men som også betød noget i historien; de følte, at de stod ved et vendepunkt, der også kunne komme til at betyde noget for deres eget land og folk.

Hans Fuglsang-Damgaard: Fra skyttegrav til bispestol, 1975, s. 33-34.

Læs mere om Hans Fuglsang-Damsgaard her.

Kilde: Kilder til den dansk-tyske grænseregions historie, IV. De nationale modsætninger 1914-1933. Institut for Grænseregionsforskning, Aabenraa 2001.