Gå til leksikonoversigt

1915 Rygter om Nordslesvigs afståelse. Bekendtgørelse fra overpræsidenten for provinsen Slesvig-Holsten, v. Moltke fra 26.11.1915

Kildetekster

I forskellige amter i provinsen er der i den senere tid blevet udspredt det rygte, at Nordslesvig efter krigen ville blive givet tilbage til Danmark, enten af vore fjender som gave eller af den tyske regering som belønning for den neutralitet, som Danmark har iagttaget.

Undertegnede kongelige overpræsident ser sig foranlediget til udtrykkeligt at erklære, at sådanne rygter savner ethvert grundlag.

Hvis ophavsmændene til dette rygte spekulerer i vore fjenders sejr, er det tilstrækkeligt at henvise til de aktuelle militære operationer. Hvad den kejserlige regerings relationer til Danmark angår, ville det betyde en underkendelse af den danske regerings værdighed og forudseenhed, hvis man tror, at den i sin strikte neutralitetspolitik lader sig lede af håbet om belønning udefra i stedet for udelukkende af, hvad der tjener Danmarks velovervejede interesse under de givne forhold.

Oversættelse.

Kilde: Kilder til den dansk-tyske grænseregions historie, IV. De nationale modsætninger 1914-1933. Institut for Grænseregionsforskning, Aabenraa 2001.