Gå til leksikonoversigt

1916 Orlov til soldater fra Nordslesvig

Kildetekster

Uddrag af en fortrolig skrivelse fra det IX armékorps i Altona til de civilie myndigheder i Nordslesvig fra den 11. november 1916.

Da der i den sidste tid igen er forekommet et øget antal tilfælde, hvor soldater på orlov i Nordslesvig er deserteret over grænsen til Danmark, forbyder jeg - indtil den forventede anordning fra krigsministeriet er udstedt - at der bevilges de tropper, som hører til armekorpsets område, orlov til området nord for linjen Flensborg-Dagebøl, Flensborg by undtaget (det vil sige: Haderslev, Tønder, Aabenraa og Sønderborg amter samt Flensborg landkreds: disse områder er identiske med distriktet, der er underlagt landstorm-inspektion I) for så vidt det drejer sig om underofficerer og menige, der er hjemmehørende i det nævnte distrikt.

Ansøgninger i særligt presserende tilfælde, som ikke kan give anledning til betænkelighed, kan undtagelsesvis bevilges, dog skal der omgående gives meddelelse, både til landstorminspektion I, Flensborg, og til den ansvarlige landråd...

Oversættelse.

Kilde: Kilder til den dansk-tyske grænseregions historie, IV. De nationale modsætninger 1914-1933. Institut for Grænseregionsforskning, Aabenraa 2001.