Gå til leksikonoversigt

1916 Uddrag af et brev fra Kresten Andresen til sine forældre i Ullerup fra påskedag

Kildetekster

Jeg maa ikke skrive Dansk mere hjem; men i Betragtning af at I ikke kan Tysk, gør jeg det alligevel. Det har regnet ustandseligt i Gaar og i Nat, og det er temmelig klamt og koldt, saa man har absolut ingen Festfornemmelse. Nu har jeg holdt min anden Fødselsdag, og anden Jul og anden Paaske i Felten, det er just ikke opbyggeligt at se tilbage paa. Til dagligdags gaar den ene Dag som den anden, og man tænker ikke saa meget; men kommer der saadan en Festdag, saa drager Tankerne uvilkaarlig tilbage, og saa bliver man saa underlig tung over den Kendsgerning, at Krigen har varet saa længe, og endnu absolut ikke er tilende. Jeg tror ogsaa, at de næste Maaneder vil bringe store Omvæltninger med sig, og maaske vil de ogsaa bringe den Afgørelse, der er en Betingelse for Freden.

Far har været med til M. Andresens Begravelse i Aabenraa; Jeg tror ogsaa, at med ham har Sprogforeningen udspillet sin Rolle. Forhaabentlig faar vi efter Krigen saadanne Forhold, at den overflødiggøres. Det er ikke let at forestille sig, hvordan det bliver efter Krigen. -

Naa, jeg maa slutte, for jeg maa ikke fortælle det mindste hernedefra mere.

Krestens Breve - udgivne af hans Mor. 1919, side 180.

Kilde: Kilder til den dansk-tyske grænseregions historie, IV. De nationale modsætninger 1914-1933. Institut for Grænseregionsforskning, Aabenraa 2001.