Gå til leksikonoversigt

1917 Bekendtgørelse fra landråd Schönberg Til samtlige arbejdsgivere for krigsfanger i Sønderborg amt fra 23. marts

Kildetekster

Det er hyppigt blevet iagttaget, at krigsfangerne bliver bespist alt for rigeligt og godt. Under hensyn til den aktuelle knaphed på levnedsmidler, som endnu ikke bliver tilstrækkeligt forstået på landet, anordner jeg en generel regulering af krigsfangernes bespisning.

Som almindelig norm skal gælde:

Om morgenen: grød med skummetmælk eller en tyk suppe,

Ved 9-tiden om formiddagen: bart brød,

Ved middagstid: middagsmad, to gange om ugen uden kød,

Ved 4-tiden om eftermiddagen: bart brød og kaffe,

Om aftenen: grød med skummetmælk eller suppe.

Flæsk, fedt, sødmælk og æg skal man slet ikke give fangerne...

Enhver arbejdsgiver, der gør sig skyld i en bespisning, der strider mod forbuddet, straffes med en bøde på 10 mark for hver fange, i hvert gentagelsestilfælde forhøjes bøden til det dobbelte af den seneste...

Oversættelse.

Kilde: Kilder til den dansk-tyske grænseregions historie, IV. De nationale modsætninger 1914-1933. Institut for Grænseregionsforskning, Aabenraa 2001.