Gå til leksikonoversigt

1917 Skadesanmeldelse fra den stormede brødfabrik "Viktoria" i Flensborg 13. juli

Kildetekster

Til magistraten.

Foranlediget af urolighederne i går blev vore butikker og fabrikken stormet af ca. 2000-3000 mennesker. Som en lavine nærmede borgerne sig og krævede at få udleveret brød omgående. Vi forsøgte forgæves at berolige folk, men fabrikken blev stormet, og før politiet kom til hjælp, blev vi tvunget til at udlevere det forhåndenværende brød - også det til lazarettet - uden at få rationeringskort Også efter politiets ankomst var det umuligt at kalde menneskemængden til orden, vi kunne kun opnå, at der ikke blev stjålet mere brød fra os. Hr. kommissær Behrens og alle tilstedeværende politibetjente kan bevidne, at der ikke var anden mulighed end at udlevere brødet uden at få rationeringskort for det. Da der kom militær til hjælp, var hele fabrikken ryddet for brød

Ifølge vor opgørelse er der i går fra vor fabrik og vore butikker blevet taget ca. 3600 brød. Hvilken mængde, der er blevet stjålet, kan vi først fastslå, når vi har fået den nøjagtige opgørelse fra alle vore butikker. Vi forbeholder os i en senere opgørelse ærbødigst at forelægge magistraten denne oplysning.

Vi beder om i stedet for de brød, der ved stormen i går blev frataget os, at få udleveret en tilsvarende mængde mel, da vi ellers ikke er i stand til at give vore kunder det brød, de har krav på, når de afleverer rationeringskort. Da de borgere, som for deres brødkort endnu ikke har kunnet få noget fordi melet mangler, er meget urolige og ophidsede, anmoder vi ærbødigst om, at man ret hurtigt vil anvise os det manglende mel, ca. 40 sække, vi frygter ellers for yderligere uro i næste uge.

Oversættelse.

Kilde: Kilder til den dansk-tyske grænseregions historie, IV. De nationale modsætninger 1914-1933. Institut for Grænseregionsforskning, Aabenraa 2001.