Gå til leksikonoversigt

1918 Beslutninger fra soldaterrådet i Sønderborg fra 7. november

Kildetekster

Forplejningen vil blive organiseret som hidtil.

Der er skabt sikkerhed for, at lønnen bliver udbetalt efter forskrifterne.

I vor sags interesse skal anordningerne fra de valgte soldaterråd i de enkelte afdelinger efterkommes.

Arbejdstjenesten på gas- og elektricitetsværket og ved læsning af levnedsmidler på tog skal ufortrødent fortsættes, indtil en anden ordning er besluttet.

Der skal ubetinget opretholdes ro og orden i gaderne.

Enhver unødig brug af skydevåben forbydes.

Det store soldaterråd forbyder at bære skydevåben uden tilladelse.

Civilister skal omgående aflevere alle våben på nærmeste militære forlægning.

Patruljering må kun finde sted efter soldaterrådets anordning..

Samtlige anordninger fra soldaterrådet skal være underskrevet af formanden, rigsdagsmedlem Noske, og endnu et medlem af soldaterrådet.

Soldaterrådet indskærper alle kammeraters pligt til i egen interesse kun at efterkomme anordninger, der er underskrevet således, og gøre dette omgående og ubetinget.

Kiel, den 5. november 1918. Artelt. Noske

Sønderborg den 7. november 1918. Soldaterrådet i Sønderborg. Sign. Topff.

Oversættelse.

Kilde: Kilder til den dansk-tyske grænseregions historie, IV. De nationale modsætninger 1914-1933. Institut for Grænseregionsforskning, Aabenraa 2001.