Gå til leksikonoversigt

1918 De danske berlinparlamentarikeres første tanker om en afstemning på et møde den 9. oktober. Uddrag af H. P. Hanssens optegnelser.

Kildetekster

I Middags havde vi [H.P. Hanssen, Nis Nissen, Kloppenborg Skrumsager] Fraktionsmøde paa mit Værelse. Vi besluttede at begrænse vore Bestræbelser til at kræve, hvad der virkelig af Sprog og Sindelag er dansk, tilbage til Danmark. Vi drog paa Kortet en Grænselinie fra syd for Tønder, lige nord for Aventoft, med Aaen og videre med Skelbækken, ind søndenom Frøslev til Padborg Station, derfra med Aaløbet ned og med en lille Bugt ved Kobbermøllen ud til Flensborg Fjord. For denne Grænse vil jeg arbejde under mine Samtaler med Parlamentarikere og Regeringens Repræsentanter.

H.P. Hanssen: Fra Krigstiden, II, s 340f.