Gå til leksikonoversigt

1918 Den danske Danevirke-bevægelses målsætning. Dr. Harsløfs 5 punkter fra 10. december

Kildetekster

1) Det danske Folk må med glæde tage alt, hvad der ved en eventuel afstemning vil til Danmark

2) Det danske folk må være forberedt på, at der rimeligvis ikke bliver nogen afstemning, idet ententen ønsker at afgøre sagen som et retsspørgsmål.

3) Det danske folk må da være forberedt på, at der omkring Kielerkanalen vil blive skabt en neutral zone, hvis nordgrænse bliver Danmarks sydgrænse.

4) Ententen vil da rimeligvis af praktiske, økonomiske, strategiske osv. grunde ønske en grænse ved Slien-Danevirke-linien.

5) Det danske Folk må da gøre sig klart, at de praktiske grunde fra det virkelige liv, der taler for at tage imod denne afgørelse, vil være så stærke, at de opvejer principielle vanskeligheder, den måtte afføde.

Troels Fink: Da Sønderjylland blev delt I, s. 128f.