Gå til leksikonoversigt

1919 Rendsborg-erklæringen af 3. juli

Kildetekster

Landsmødet for de tidligere hertugdømmer Slesvig og Holsten, som er trådt sammen i Rendsborg 3. juli 1919, beslutter:

Slesvig-Holstens folk, som vi repræsenterer, var og er også i dag rede til at indgå et forlig med Danmark om det nordslesvigske spørgsmål, som tilgodeser begge folks berettigede, nationale krav, garanterer mindretallene på begge sider beskyttelse af deres kultur og gør Nordslesvig til en bro mellem befolkningerne i Tyskland og Norden. Den løsning af det nordslesvigske spørgsmål, som den sejrende Entente har tvunget igennem, betyder derimod en ny voldførelse, nyt had og en ny fare for freden. Over for historiens domstol gør vi højtideligt indsigelse mod tidspunktet for afstemningen, mod at rent tyske mindretal inddrages i 1. zone og mod at tusinder af tyskere, som fik deres hjem i Slesvig, berøves stemmeretten.

Vi erklærer, at vi aldrig vil anerkende resultatet af en sådan afstemning, og at vi fra i dag vil bruge alle kræfter for at gøre den uret, der er blevet besluttet, god igen.

Et varmt velkommen af hele vort hjerte byder vi i vor midte repræsentanterne for de nordlige områder, hvis undertrykkelse nu er en kendsgerning. Vi forventer, at alle tyskere hinsides de nye grænser vil være trofaste mod deres sprog og kultur. Vi gør det til en pligt for alle tyskere i de truede områder at blive på deres post til det sidste. Vi brændemærker med hele Tyskland som vidne den skamløse opførsel af dem, som endda ud over Ententens voldelige hensigter vil forråde tysk territorium til Danmark.

Landsmødet fordømmer alle bestræbelser på at løsne båndene mellem Slesvig-Holsten og Tyskland. Det gør det til en pligt for alle slesvig-holstenere hensynsløst at imødegå dens slags bestræbelser, under hviket dække de end måtte udfoldes. Landsmødet erklærer, at Slesvig-Holsten er og vil forblive en uadskillelig del af Tyskland.

Statskommissæren. Overpræsidenten. Provinsudvalget. Den slesvig-holstenske Landskirke. Kiels Universitet. Den tyske Fredsdelegation. Sammenslutningen af slesvig-holstenske Byråd. Den slesvig-holstenske bondestand. Nordfrisland. Arbejderstanden. Slesvig-Holstens kvinder. Folkerådet. Tønders borgere. Flensborgs borgere.

Oversættelse