Gå til leksikonoversigt

1919 Resolution mod indlemmelsen af frisisk område i Danmark, vedtaget på friserdagen i Nibøl den 10. august

Kildetekster

... Derpå blev følgende beslutning vedtaget: "De 6.000 mænd og kvinder fra alle Nordfrislands herreder, som søndag den 10. august 1919 er forsamlet i Nibøl, protesterer på det skarpeste - som i sin tid deres forfædre - mod indlemmelse af gammel slesvigsk jord i kongeriget Danmark. Skulle endog en del af vor nordfrisiske hjemstavn blive omfattet af afståelsen, så ville vor lille folkestamme, der er opdelt af havarme og vandløb, blive revet endnu mere fra hinanden, og vort gamle sprog og vor sunde folkelighed ville være prisgivet en hurtig undergang. Vi modsætter os derfor alle som én den voldførelse, som truer os. I denne bevægede stund fornyr vi vor bekendelse til Slesvig-Holsten og vort tyske fædreland. Vi vil vedblive at være en del af det tyske rige og folk, hvis åndelige og økonomiske liv er uundværligt for os; og - komme, hvad der vil - vi vil i troskab værne om de hjertebånd, som knytter os til det større fædreland".

Denne beslutning blev derpå underskrevet i to eksemplarer af de enkelte repræsentanter for de forskellige frisiske kommuner og skal sendes til den tyske og den danske regering.

Oversættelse