Gå til leksikonoversigt

1920 Adresse fra dansksindede kvinder til landråd von Loew 15. januar

Kildetekster

Hr. Landraad von Loew von und zu Steinfurth!

Det faldt i Deres lod at stå som Haderslev kredsens højeste embedsmand i en for kredsens befolkning overordentlig hård og vanskelig tid. På alle måder har De søgt at lette  befolkningen de hårde kår, som den var undergivet. Trygt og tillidsfuldt har enhver kunnet komme til landråden om råd og hjælp. Særig vi undertegnede, hvis mænd eller sønner har været indkaldt til krigstjeneste, har nydt godt af denne utrættelige hjælpsomhed, og vi føler nu forinden landrådens rejse herfra trang til at give vor taknemmelighed herfor udtryk. Fra os selv og fra vore mænd udtaler vi vor dybfølte tak for al Deres overbærenhed med os, for hver en hjælp og for hvert et venligt ord. Vi vil bevare mindet her i kredsen i taknemlighed og udtaler ønsket om en god og lykkelig fremtid.

Adressen var underskrevet af flere hundrede kvinder fra Haderslev kredsen.

Se også landrådens afskedshilsen til kredsen.