Gå til leksikonoversigt

1920 Afstemningen i 2. zone. Uddrag af erindringer fra en stemmeberettiget tilrejsende fra Tyskland

Kildetekster

Hver enkelt havde ganskevist også tidligere vidst noget om sig selv og sin herkomst fra den havomkransede Nordmark, men dette antog på een gang en vældig, øget betydning, nu hvor han blev kaldet til at forsvare hjemstavnen med sin stemme...og hvor han tillige ofte med forbløffelse blev klar over, hvor mange han delte skæbne med i det store, tyske fædreland... Gamle erindringer blev vakt til live, gamle bekendtskaber blev fornyet og nye indgået. De, der rejste afsted for at stemme, blev fulgt på vej af langt større skarer af landsmænd. Også da vi ankom til den gamle hjemstavn, blev vi dér hilst af endnu flere bosiddende slesvig-holstenere. Overalt så man igen det blå-hvid-røde flag vaje, man hørte igen den gamle, uforgængelige "Schleswig-Holstein meerumschlungen" [Slesvig-Holsten havomslynget] og sang selv med igen. Hvad mangen en længe ikke mere havde tænkt på, det måtte han nu føle: at han ikke blot var tysker, men derudover noget mere, nemlig slesvig-holstener, skønt hans hjem nu var uden for hjemstavnen.

Oversættelse.