Gå til leksikonoversigt

1920 En stemmeberettiget tilrejsende fra Tyskland i Sønderborg. Uddrag af en beretning fra 10. februar

Kildetekster

Kære ven!

...

Jeg kunne næsten tro, at den måde, de to partier gensidigt forholdt sig på over for hinanden før afstemningen, kunne være en garanti for en fremtidig forståelse på dette grundlag. Ingen episode af nogen betydning er jeg blevet bekendt med. Kun helt fremmede, de franske soldater, hvem "Dybbøl-Posten"s befrielseshymner velsagtens var steget til hovedet, bevidnede dagen før afstemningen deres venskabelige følelser over for Tyskland ved at slæbe en tysk fane gennem rendestenen. Men til deres vel ikke ringe forbløffelse jublede ingen dansker over det.

"Enhver skal stemme, som han anser det for ret". Mens jeg tænkte på dette ord, som jeg i disse dage ofte hørte af ven og fjende, rejste jeg med lokalbanen til den nordlige del af øen Als for at afgive min stemme i min fødeby. Ved daggry går Dannebrog til tops ved næsten hver gård. Ved alle stationer står Dannebrog ved Dannebrog. På næsten hver station modtager man gæsterne med musik og sang. Kun to sange hører man: "Kong Christian" og "Dengang jeg drog afsted", sange som man her ikke havde måttet synge i tres år. Et eneste tysk (blåt-hvidt-rødt) flag ser man på hele turen op ad øen. I Nordborg så jeg tre. Ellers kun Dannebrog og atter Dannebrog. Valghandlingen forløb som ved valget til Nationalforsamlingen. Kl.10 går Dannebrog overalt på halv stang, man vil ære de 6000 faldne nordslesvigeres minde. Kl. 11 går det atter til tops. Ved middagstid, kl.12, er jeg igen i Sønderborg. Et dansk musikkorps går gennem gaderne og spiller igen og igen: "Dengang jeg drog afsted".

En tysk bil suser gennem byen. Foran har den ordene: "Stem tysk!" I dag er der i Sønderborg ikke så mange tyske flag som i mandags. Men 700 Dannebrog skal én efter sigende have talt. Det kan godt passe. Efter de solrige dage, der gik forud for afstemningen, stormer og regner det nu rædsomt. Men danskerne er fornøjede: "Regn på stadsen bringer lykke" lyder et gammelt bryllupsordsprog. Men på mere end et Dannebrog er den røde farve ikke holdbar. Det hvide kors bliver udvisket. Derfor ser man mange steder kun store røde faner. Dem kan jeg i grunden bedre lide.

Valghandlingen slutter kl. 8 om aftenen. Snart indløber allerede de første resultater. Men de er ikke helt uventede for dem, der kender forholdene. Købstæderne er lyspunkterne. Nu ringer det fra Højer: 161 tyske og 42 danske stemmer. Tønder: 2053 tyske, 751 danske stemmer. Bravo! Danmark, begå nu ingen dumheder, lad ikke dit blik sløres af begærlighed. Vi lover også dig, at vi vil vide at respektere de tal, der er fremkommet ved den frie selvbestemmelse. Sønderborg amt: 5032 tyske og 17056 danske stemmer. Nu skal I - som stadig er børn af samme mor - begrave stridsøksen og begynde den kulturelle opbygning.

Kære ven, jeg forlader nu min barndoms velkendte steder. Når jeg atter betræder dem, kan jeg kun gøre det med et pas til udlandet.

Oversættelse.