Gå til leksikonoversigt

1920 Landråd, Friherre Loew v.u. zu Steinfurths afskedshilsen

Kildetekster

Offentliggjort i Haderslebener Kreisblatt den 14. januar 1920.

Med denne dag har jeg nedlagt mine embeder for med fortrøstning at tjene mit hårdtprøvede fædreland på anden vis i dets fremtidige udvikling. Med bevæget hjerte tager jeg afsked med mine medarbejdere og beboerne i Haderslev amt, fyldt af taknemmelighed over den venlighed, tillid og hjælp, som har muliggjort og lettet min embedsførelse.

Efter en kort fredsperiode blev det mig beskåret at lede forvaltningen i dette amt i de lange svære krigsår. Nøden bevirkede, at jeg på det menneskelige plan kom meget nærmere mange af amtets beboere. På den anden side kom jeg på grund af de vanskelige erhvervsmæssige og politiske forhold til at afgøre mange meningsforskelle. Men jeg har altid fundet forståelse og agtelse, også når min opfattelse har været afvigende, ligesom jeg på min side har bestræbt mig på at udvise retfærdighed over for afvigende opfattelser. En sådan kamp på meninger på begge sider har aldrig ført til krænkelser eller fornærmelser, derfor kan jeg tage afsked med følelsen af at efterlade anderledes tænkende, men ingen fjender.

Som fra en anden hjemstavn tager jeg afsked fra dette land, hvor mit livsarbejde skulle være lagt, hvor mine børns vugge stod, hvor jeg har fundet lykke og tilfredshed i rigt målestok og har lært prægtige mennesker at kende. Gud beskytte dette land og dets beboere.

Haderslev den 13. januar 1920
Friherre Loew v.u. zun Steinfurth

Kilde:
Inge Adriansen og Broder Schwensen: Fra det tyske nederlag til Slesvigs deling 1918-1920. Sønderjyske billeder 5.