Gå til leksikonoversigt

1920 Landråd Siemons afsked fra Aabenraa amt

Kildetekster

Offentliggjort i Apenrader Kreisblatt, formodentlig den 18. januar 1920.

I henhold til forskrifterne i fredstraktaten fratræder jeg fra i dag mit embede som landråd i Aabenraa amt. Det ligger mig på sinde at udtrykke min oprigtigste og hjerteligste tak til alle, som har mødt mig med tillid og som ved trofast medarbejderskab har lettet min embedsførelse i en svær tid.

Tungt hviler trykket af de nuværende forhold på hele det tyske folk, og særlig hårdt på befolkningen i grænseområderne, der trues med at blive løsrevet fra det tyske fædreland. På grund af en kunstig og uretfærdig afstemning skal Aabenraa amt sammen med det tyske Nordmark lide denne sørgelige skæbne ved et lumpent misbrug af folkenes selvbestemmelsesret. Slesvig-holstenernes dybtindgroede samhørighedsfølelse og den urokkelige tro på en ældgammel svoren ret vil imidlertid være stærkere end den nutidige vilkårlighed.

Jeg er overbevist om, at Aabenraa amts tyske befolkning i by og på land aldrig vil lade sig berøve denne bevidsthed, og at de altid vil bekræfte og højagte deres tyske sindelag, deres tyske følelse og tanke. Enhver bør være sig bevidst, at det gælder om ikke at tabe modet og om at holde ud til "en skønne morgen gryer".

Aabenraa den 17. januar 1920
Siemon

Kilde:
Inge Adriansen og Broder Schwensen: Fra det tyske nederlag til Slesvigs deling 1918-1920. Sønderjyske billeder 5.