Gå til leksikonoversigt

1920 Lov af 9.7.1920 om indlemmelse af de sønderjyske Landsdele i kongeriget

Kildetekster

Vi Christian den Tiende af Guds Naade Konge til Danmark og Island, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldeborg Gøre vitterligt:

Rigsdagen har vedtaget, og Vi ved vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:

§ 1. De Landområder, som overdrages til Danmark ifølge Fredstraktaten i Versailles af 28. Juni 1919, Artikel 110, sidste Sætning, indlemmes i Kongeriget og benævnes de sønderjyske Landsdele.

§ 2. Denne Lov træder straks i Kraft. Hvorefter alle Vedkommende sig har at rette.

Kilde: Kilder til den dansk-tyske grænseregions historie, bind IV. De nationale modsætninger 1914-1933. Institut for Grænseregionsforskning, Aabenraa 2001.