Gå til leksikonoversigt

1920 Lykønskningstelegram fra rigspræsident Ebert til Flensborg by og 2. zone fra 17. marts

Kildetekster

I anledning af den gamle tyske by Flensborgs og 2. zones tilbagevenden til det tyske moderland beder jeg Dem om, hr. overborgmester, over for befolkningen at udtrykke mine hjerteligste lykønskninger. Den tyske grænsemarks uforanderlige troskab og urokkelige tillid har efter måneder i ængstelig venten ført til et godt resultat. Flensborg og 2. zone er nu for altid atter knyttet til det tyske fædreland, hvis regering vil gengælde troskaben med troskab.

Oversættelse.