Gå til leksikonoversigt

1920 Tanken om internationalisering af 2. zone. Fra Ernst Christiansens dagbogsoptegnelser

Kildetekster

Paa et Møde i Gram d. 16. [marts 1920] af Mænd og Kvinder fra begge lejre er man enedes om en Udtalelse, hvori det siges, at Resultatet [af afstemningen i 2. zone] under de givne Forudsætninger ikke kunne ventes bedre. Det er ikke retfærdigt at udlevere de Danske i 2. Zone. Landet bør i 10-15 år stilles under internationale Overhøjhed med Selvstyre og økonomisk Fællesskab med Danmark. Derefter holdes en ny Afstemning.

L.P. Christensen: Slesvig delt. S. 293.