Gå til leksikonoversigt

1920 Tysk agitation for arbejderklassen i afstemningskampen. Opråb af 11. marts

Kildetekster

Tyske arbejdere, gør jeres pligt på afstemningsdagen!

Ingen tysk arbejder må forråde den tyske folkestat, som han har hjulpet med til at skabe.

Den tyske Republiks forfatning er den mest fremskridtsvenlige og den frieste i verden. Inden for denne forfatnings rammer er ethvert fremskridt sikret, som arbejdernes kamp i hele verden gælder. Og Danmark? - Dér består endnu det forældede 2-kammer system. Som 29-årig kan man vælge til folketinget, først som 35-årig (!) har man stemmeret til landstinget. Vil I tilbage til statslige forhold, som ligner dem i det gamle Prøjsen? Aldrig! Aldrig!

De mørke tider vil blive overvundet. Det tyske folk rummer styrken i sig. Hidtil har de tyske arbejdere været et forbillede for alle klassefæller i verden. De vil også i fremtiden igen marchere foran og bane vejen for en ny tid med frihed og retfærdighed.

Om kort tid begynder vi på ny en valgkamp: det gælder den videre udvikling og udbygningen af vor stat.

De kommende år skal give os høsten af det, som sås nu. - Hvem vil nu holde sig tilbage? Hvem vil nu løbe sin vej?

Bliv ved med at slutte op om folkestaten, som er jeres værk. I den skal I skabe endnu bedre vilkår for jer selv.

Gør jeres pligt, tyske arbejdere og vær tro mod republikken! Byg videre sammen med os på den fri tyske folkestat!

Oversættelse.