Gå til leksikonoversigt

1943 Haderslev-erklæringen

Kildetekster

1. Som tyske nordslesvigere bekender vi os til ubetinget loyalitet over for den danske konge, den danske stat og den nuværende grænse og tilstræber en ærlig fred i vor hjemstavn.

2. Vi ønsker at stille os på den demokratiske statsopfattelses grund og i vore politiske liv at virkeliggøre demokratiets grundsætninger. Derfor afviser vi engver politik, der ikke lader sig forene med rettens, retfærdighedens og menneskelighedenm grundsætninger.

3. Vi fastholder den af kristendommens jordbund udgåede tyske kulturs sædelige højhed og kraft.

4. Vi vil opbygge et nyt fællesskab, der føler sig ansvarligt og forpligtet over for de dårligst stillede iblandt os og hjælper dem med råd og dåd.

5. Idet vi føler os ansvarligt forpligtet over for den danske stat, forventer vi, at vore danske medborgere også over for os vil have forståelse for:

a. Kulturel frihed inden for skole og kirke.
b. Pleje af vort kulturelle liv i øvrigt i vore egne foreningsbygninger i byerne og vore forsamlingshuse på landet.
c. Forsamlingsfrihed til udøvelse af vort politiske liv samt pressefrihed.