Gå til leksikonoversigt

1945 Christian 10.'s tale ved overrækkelsen af Istedløven i København den 20. oktober

Kildetekster

Mange Aar er gaaet, siden dette Monument sidst stod på dansk Jord. Jeg modtager Istedløven med Tak til dem, der bragte Monumentet herop, og med Tak til dem, der ofrede Livet, for at vi kunde blive fri. Naar man tænker tilbage paa Kong Frederik 7. og hans Generation, der skænkede denne Gave til Flensborg, synes jeg, at vi skal følge Traditionen. Naar Forholdene tillader det, bør den vende tilbage til Flensborg for der at staa som et Minde om de Tider, der er gaaet, og til Erindring om alle dem, der ofrede Livet i Treaarskrigen.