Gå til leksikonoversigt

1945 Dagbogsoptegnelse af Morten Bredsdorff 8. maj

Kildetekster

Englænderne er i byen. Nu skal det gå løs! Det må være løsenet, for fra tidlig morgen ruller lastbilerne gennem gaderne, udstyret med en politimand og 4-5 riffelbevæbnede mænd, arresterer hjemmetyskere og værnemagere, stikkere m.m. en bloc. Det ser drabeligt ud, minder rent ud sagt en smule om beskrivelser af begivenheder i forbindelse med nazismens indtog i tyske og østrigske byer før 1939, og om jødeforfølgelser. Det går meget ordentligt til, men hjemmetyskerne sidder aldeles forskræmte på bilerne, og ved deres ankomst til "Børsen" hujes der grimt og pøbelagtigt. Mon ikke alle disse folk var kommet af sig selv, hvis de havde fået en almindelig arrestordre, dette her synes ikke strengt nødvendigt, men er på den anden side vel nok en uundgåelig udløsning."