Gå til leksikonoversigt

Aabenraa Kommune

Steder

Fra 1970-2006 kommune i Sønderjyllands Amt på 129 km², dannet af Aabenraa Købstad samt Ensted og Løjt sognekommuner ved kommunalreformen 1. april 1970. Kommunen havde 21.994 indbyggere i 2006 og indgik 2007 i Aabenraa Kommune.

Til kommunen hørte, udover Aabenraa, Løjt Kirkeby, Hostrupskov og Stubbæk. På Løjt Land ligger Løjt Feriecenter, der indtil 2003 var ejet af Dansk Folkeferie, Aabenraa Golfbane samt Rundemølle med et foreningsejet lokalmuseum. På sydsiden af halvøen sommerhusområdet Skarrev samt restaurant Knapp, der har til huse i et traktørsted opført af skibsreder Jørgen Bruhn 1836, og Aabæk Efterskole oprettet 1970. Sydsiden af fjorden er præget af Enstedværket og et større grusindvindingsområde mellem Sdr. Hostrup og Hostrup Sø. Ved Årup vest for Stubbæk er fremgravet resterne af det senmiddelalderlige Årup Kapel. Området vest for Aabenraa er præget af større skovarealer, mens der nordvest for byen, ved motorvejen, findes et større industrikvarter, der bl.a. rummer Aabenraa Sygehus Sundhedsvæsen og Abena.

Den nye Aabenraa Kommune er på 942 km² og havde 59.765 indbyggere i 2011. Den blev etableret den 1. januar 2007 ved en sammenlægning af Aabenraa, Bov, Lundtoft, Rødekro og Tinglev primærkommuner. Ved sammenlægningen overtog kommunen den tidligere Aabenraa Kommunes byvåben. Byrådet har 31 medlemmer.

I forbindelse med kommunalreformen i 2007 var der usikkerhed om det tyske mindretal ville kunne opretholde sin repræsentation i byrådet, når kommunen blev større og antallet af byrådsmedlemmer pr. vælger dermed mindre. For at imødegå denne usikkerhed, udsendte indenrigsministeriet i 2005 en bekendtgørelse om fremme af det tyske mindretals repræsentation m.v., der rummer et særligt regelsæt for de sønderjyske kommuner, således at der tages vidtgående hensyn til det tyske mindretals repræsentation i de fire sønderjyske kommuner.

Af Lennart S. Madsen og Kim Furdal i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.