Gå til leksikonoversigt

Aachen, tysk by

Steder

Byen er i dansk oldtidshistorie mest berømt for at være det sted, hvor Kong Godfreds sønner i 825 indgik forlig med den frankiske kejser Ludvig den Fromme. Forud for forliget havde der været en række sammenstød med frankerne. Baggrunden var, at kong Godfred i 809 havde indgået en aftale med Karl den Store om, at han skulle anerkende Danevirke som Danmarks sydgrænse, hvilket han alligevel ikke gjorde. Karl den Store søgte samarbejde med den fra Danmark fordrevne Harald Klak, der tilsluttede sig kristendommen i år 826.

Læs mere om Achen her: www.aachen.de