Gå til leksikonoversigt

Adam af Bremen, død ca. 1085, tysk historiker

Personer

Adam af Bremen er mest kendt for sin krønike De hamburgske ærkesbispers historie, der behandler både Hamburg-Bremen-stiftet også dets missionsmark, de vendiske områder og de nordiske landes historie. Adam kom til Bremen ca. 1066 og blev magister scholarum ved domkirken.

Krøniken består af fire bøger, hvoraf de tre første er komponeret kronologisk efter ærkebisperne, mens den sidste bog er en beskrivelse af "de nordiske øer". Adam er en af de første, der har fortalt om nordisk historie fra ca. 800 til 1072. Mange af hans oplysninger tilskriver han selv den danske konge Svend 2. Estridsen. I fjerde bog berettes der bl.a. om de kirker, der er bygget i Danmark, men også om den hedenske helligdom i Uppsala og den kult, der her blev drevet.

Adams værk kendes fra flere middelalderlige håndskrifter, der varierer en hel del. Den første trykte udgave kom i 1579.