Gå til leksikonoversigt

Alssundbroerne

Steder

Pontonbroen - Frederik VII's Bro. I virksomhed fra 1856 til 1930. Dele af brofagene kunne skubbes til side ved gennemsejling. Pontonbroen blev kappet og ødelagt efter Slaget på Dybbøl den 18. april 1864.

Kong Christian X's Bro. Oprindelig kombineret vej- og jernbanebro i stål som forbinder Sundevedsiden og Alssiden af Sønderborg by. Broen er en klapbro og blev indviet i 1930. Sporene blev nedlagt i forbindelse med etablering af Sønderborg st. ved Alsion.

Alssundbroen. Vejbro lidt nord for Sønderborg, som blev indviet i 1981. Højbroen, der er forbeholdt biltrafik (motortrafikvej), har en samlet længde på 660 m og en gennemsejlingshøjde på 33 m. Broens hovedspænd på 150 meter er det længste betonbrospænd i Danmark.