Gå til leksikonoversigt

Apoteksvæsen

Begreber

Etableringen af et apoteksvæsen i hertugdømmet Slesvig foregik successivt fra midten af 1500-tallet og tilsvarende i Kongeriget Danmark. Som offentligt regulerede og kontrollerede virksomheder var det apotekernes opgave at fremskaffe, tilberede, opbevare og udlevere lægemidler til at helbrede, lindre eller forebygge sygdomme i befolkningen. Det første apotek i hertugdømmet nævnes i byen Slesvig år 1500, og det næste, det senere Hjorte Apotek i Haderslev, blev oprettet i 1557 ved bevilling af hertug Hans den Ældre.

I de følgende århundreder blev der i takt med byernes vækst og udbygningen af landsdelens infrastruktur oprettet flere apoteker af den stedlige hertug eller den danske konge og i den preussiske tid af overpræsidenten for Slesvig-Holsten. Omkring 1700 var der 36, og i 1866 var der 65 apoteker i hele Slesvig-Holsten. I 1922 var der 20 apoteker i den del af Slesvig, der kom til Danmark. Efter senere ændringer var der 16 apoteker og 5 apoteksfilialer i Sønderjylland i 2009.

I 1804 blev Sanitetskollegiet i Kiel oprettet som en central myndighed for sundhedsvæsenet, herunder apoteksvæsenet, i Slesvig-Holsten. Sanitetskollegiet udgav i 1831 en farmakopé (forskrift for lægemidlers sammensætning og tilberedning), Pharmacopoea Slesvico- Holsatica (kursiv), der var gældende indtil 1872.

Af Poul R. Kruse i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.