Gå til leksikonoversigt

Arenshoved

Ved Arenshoved og Svesing ligger flere grupper af runde gravhøje. De dateres sædvanligvis til ældre bronzealder, men dateringen er tvivlsom for nogle af dem. I sig selv er disse høje dog bevis på bronzealderbosættelsen på de gamle bakkeøer.

I en af højene er fundet en lille ragekniv af bronze. Håndtaget har form som et bagoverbøjet fuglehoved. Den dateres til yngre bronzealder og stammer fra en af tidens mange sekundære urnegrave.

En gruppe på seks tætliggende høje kaldes "Söbenbarge" (Syvhøje). De er middelstore, og i flertallet ses plyndringshuller. Om fund vides ikke.

Kilde: Klaus Ebbesen: Sydslesvigske oldtidsminder. Grænseforeningens årbog 1987.