Gå til leksikonoversigt

Aventoft kirke

Steder

I sin kerne er landsbyens munkestenskirke senromansk fra 1200-tallet, men i 1700-tallet blev den forlænget mod øst og fik tilføjet et våbenhus mod syd.

Kirken indeholder ikke færre end tre altertavler – et sengotisk, trefløjet hovedalter fra begyndelsen af 1500-tallet samt to andre fløjaltre i form af et Margrethe-alter fra omkring år 1500 og et Maria-alter fra ca. 1510-20. Lektorieprædikestolen er et arbejde af Peter Petersen fra 1682. Granitdøbefonten er fra romansk tid, korset fra 1600-tallet, mens træfigurerne gengiver den tronende Kristus med apostle (1300-tallet), omskæringen og Jomfru Marias kroning (1400-tallet) og Christophorus og en diakon (1500-tallet).

Grænseforeningens årbog 2001. Henning Dehn-Nielsen.