Gå til leksikonoversigt

Bargum kirke

Steder

Den enskibede munkestenskirke i Bargum ca. 5 km syd for Leck i Sydslesvig er sengotisk og formentlig fra 1400-tallet, men restaureret senere. Det trefløjede alter fra begyndelsen af 1500-tallet er bl.a. prydet med sengotiske figurer af Anna Selvtredje og Sankt Mikael på siderne. Bemærk også 1500-tals prædikestolen i renæssance samt korstolene med billeder af bl.a. Moses, Kristus og apostlene samt den romanske granitdøbefont og det sengotiske sakraramenthus af munkesten på korets østvæg.

Grænseforeningens årbog 2001. Henning Dehn-Nielsen.