Gå til leksikonoversigt

Billedkunst i Sønderjylland

Begreber

Sønderjylland har fostret en række betydende billedkunstnere, nogle på lokalt plan, andre i en national og international sammenhæng. Men landsdelen har ikke udviklet en karakteristisk billedkunst som følge af særlige geografiske, religiøse, politiske eller kulturelle forhold. Enkelte lokaliteter har dog fra midten af 1800-tallet og op gennem 1900-tallet tiltrukket billedkunstnere i højere grad end andre steder i landsdelen, dette gælder bl.a. Egernsund og området ved Flensborg Fjord, Før og marsken i vest. Disse steder har ikke resulteret i en entydig kunstnerisk udtryksform, men har alene nydt bevågenhed som følge af landskabernes motiviske inspiration.

Landsdelens skiftende politiske og kulturelle tilhørsforhold har haft indflydelse på billedkunstneres valg af uddannelsessted, afhængigt af om de følte sig tilknyttet en dansk eller tysk kulturkreds. De fleste kunstnere orienterede sig frem til midten af 1800-tallet mod Det Kongelige Danske Kunstakademi i København, mens enkelte søgte til bl.a. kunstakademierne i Düsseldorf, Weimar og München. En del af de bedste kunstnere på Akademiet i København i tiden op til og under guldalderen stammede fra Slesvig. Heriblandt var C.A. Lorenzen (1746-1828) fra Sønderborg, portrætmaleren C. A. Jensen (1792-1870) fra Bredsted, dansk malerkunsts fader  C.W. Eckersberg (1783-1853) fra Blåkrog i Sundeved samt billedhuggeren H.W. Bissen (1798-1868), der var født i Slesvig By.

De to vestslesvigske kunstnere Carl Ludwig Jessen (1833-1917) fra Dedsbøl ved Nibøl, der var uddannet på akademiet i København, og Hans Peter Feddersen (1848-1941) fra Vester Snadebøl, der havde gået på akademiet i Düsseldorf, var de største slesvigske kunstnere i slutningen af 1800-tallet. De skildrede folkelivet i marskens landsbyer og det frisiske landskabs særpræg i deres malerier. Kunstnerkolonien Egernsund, der eksisterede fra 1880’erne frem til Genforeningen bestod hovedsageligt af tyskorienterede kunstnere som Alex Eckener (1870-1944) og Jacob Nöbbe (1850-1919), der begge var fra Flensborg. Stedets teglværker, fjorden, havnen og fiskerietvar til stor inspiration for Egernsundmalernes billedmotiver.

I begyndelsen af 1900-tallet begyndte den dansk-tyske/slesvigske kunstner Emil Noldes (1867-1956) internationale berømmelse. Han stammede fra landsbyen Nolde mellem Tønder og Flensborg og er Sønderjyllands mest kendte kunstner. Hans ekspressionistiske malerier med motiver fra marsklandet, de religiøse malerier og blomsterbillederne holdt i stærke klare farver og de dynamiske penselstrøg hører til verdenskunsten.

En af dansk kunsts allerførste abstrakte kunstnere Franciska Clausen (1899-1986) blev født i Aabenraa og fik i 1920’erne sin kunstneriske uddannelse i Berlin og Paris blandt den internationale avantgarde inden for kubismen og konstruktivismen, men hun er først sent blevet anerkendt som en pioner i den moderne kunst. Blandt kunstnere i tiden efter de internationale avantgarder er maleren Jeppe Madsen-Ohlsen (1891-1948) en af de mest originale.

Det sønderjyske landskab var en vigtig inspirationskilde for flere kunstnere i tiden efter 2. verdenskrig, bl.a. Peter Nicolaisen (1894-1989) fra Ballum og Viggo Kragh-Hansen (1910-1996), der var bosat i mange år frem til sin død i Nybøl. Blandt billedhuggere skal fremhæves Nicolaus Wehding (1932) født i Aabenraa, der med sine naturalistiske skulpturer af mennesker og dyr hører blandt de bedste danske kunstnere. Svend Wiig Hansen (1922-1997) født i Møgeltønder , har med sine ekspressive skulpturer, malerier og grafik med mennesket og eksistensen i centrum haft en betydelig position både i dansk og nordisk kunst. Billedkunstneren Claus Carstensen (1957), født i Sønderborg, har i sin kunst kredset om sin opvækst i grænselandet mellem dansk og tysk og sine familiemæssige relationer til Sønderjylland. Han har skabt værker med politiske, nationale og identitetsmæssige undertoner. Endelig skal nævnes den nonfigurative billedkunstner Leif Kath (1945) fra Haderslev og Ken Denning (1957) fra Sønderborg med tyste landskabsabstraktioner, begge markante i dansk samtidskunst. K.R.H. Sonderburg (1923-2008) fra Sønderborg flyttede som ganske ung til Tyskland, blev uddannet på kunstakademiet i Hamborg og er siden blevet en internationalt anerkendt kunstner.

Kunstnersammenslutningen Grænselandsudstillingen har siden 1970 været platform for en lang række kunstnere enten bosiddende i eller med tilknytning til grænselandet nord og syd for den nuværende landegrænse. I Aabenraa vises hvert år en stor udstilling med værker af medlemmer og gæsteudstillere. Museum Sønderjylland Kunstmuseet Brundlund Slot i Aabenraa huser en stor samling af billedkunst fra Slesvig / Sønderjylland, ligeledes er der mange værker af kunstnere fra denne landsdel på Museumsberg i Flensborg. 

Af Ove Mogensen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.