Gå til leksikonoversigt

Blume, Jef Bertelsen, 1912-1996, lærer, fører for DJN

Personer

Jef Bertelsen Blume blev født og voksede op i et tysksindet hjem i Nørre Løgum ved Løgumkloster og gik i såvel dansk som tysk kommuneskole. Han blev student fra Nibøl i 1933 og tog i 1935 lærereksamen ved lærerhøjskolen i Kiel, hvorefter han fik ansættelse ved den tysksprogede skole i Sæd.

Han var aktiv i det hjemmetyske ungdomsarbejde og blev hurtigt leder af Deutsche Jugenschaft Nordschleswig. Under NSDAP-N's politiske og kulturelle ensretning af mindretallet, blev også DJN i 1938 underlagt partiet og formeret som det rigstyske Hitlerjugend. Blume, som samme år meldte sig ind i Jens Møllers NSDAP-N fortsatte som leder af DJN, nu med titel af Landesführer, og i september 1940 tog han sin afsked som lærer og flyttede til Aabenraa som lønnet partifunktionær i mindretalsledelsens hovedkvarter Dibbernhaus. I kraft af sin stilling som ungdomsfører blev Blume i efteråret 1940 medlem af mindretalsledelsens "Det lille politiske Råd".

Blume var i 1939 involveret i organiseringen af de helt tidlige hvervninger af mindretallets unge til tysk krigstjenester, og i sommeren 1940 var han personligt til stede ved sessionerne rundt om i Nordslesvig. Han lod sig selv hverve i sommeren 1940, og i to omgange forrettede han fronttjeneste i Waffen-SS, dels i Tyskland, dels på øst- og vestfronten. Første gang fra april 1941, men mod Blumes vilje blev han kaldt hjem til Nordslesvig i januar 1942 af Jens Møller for at blive genindsat som Landesführer for DJN. Under den store hvervekampagne i februar 1942 udsendte Blume et hverveopråb til samtlige tyske lærere i landsdelen, og i marts 1943 førte han sammen med lederen af partiets Organisationsamt, Peter Larsen, forhandlinger med SS-Ersatzkommando i København om den fremtidige hvervning i det tyske mindretal. Fra april 1944 til kapitulationen gjorde Blume igen fronttjeneste, men via sit medlemskab af Det lille politiske Råd nåede han at pådrage sig medansvar for oprettelsen af Zeitfreiwillig-korpset, en slags hjemmeværn under den tyske værnemagts kommando, samt Selbstschutz, som var et uniformeret og bevæbnet besakyttelseskorps, der virkede i tilknytning til besættelsesmagten mod danske medborgere.

Blume blev taget til fange af amerikanerne i maj 1945, udleveret til dansk politi i maj 1946 og idømt fem års fængsel ved byretten i Aabenraa i efteråret 1948. Han blev benådet i 1949 og virkede indtil sin pensionering i 1973 som konrektor på en realskole umiddelbart syd for grænsen, men blev boende i Nørre Løgum. I 1953 generhvervede Blume retten til at undervise i Danmark. Fra 1962 til 1966 var Blume næstformand for Bund Deutscher Nordschleswiger og stillede i 1964 op som folketingskandidat for Slesvigsk Parti.

Kilde: Gads Leksikon. Hvem var hvem 1940-1945. Artiklen er skrevet af Henrik Skov Kristensen.