Gå til leksikonoversigt

Bol

Begreber

Enhed for jorddeling, der stammer fra 1000-tallet. Bol benyttes i hele Danmark som mål for anpart i en landsbys tilliggende og er af varierende i størrelse, men kan have sin oprindelse i hele udelte bol. Tidligt forekom bolparter i Sønderjylland ofte. I nyere tid betegner bol i Sønderjylland, særligt på Als og på Ærø, en almindelig gård. En bolsmand i Kongeriget er en mindre landbruger, i Sønderjylland en gårdmand. I Haderslev Amt betegner landbol dog et husmandsted.

Af Bjørn Poulsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.