Gå til leksikonoversigt

Boldiksum Kirke

Steder

Den delvis blytækkede Nikolaj Kirke/Nikolaikirche i Boldiksum lige uden for Førs hovedby Vyk er opført i munkesten i senromansk-unggotik omkring midten af 1200-tallet. Nordvæggen er dog fra 1700-tallet, sakristitilbygningen mod syd og vesttårnet sengotisk og det trefagede langhus og tværskibet mod nord fra 1707. Indvendig er det især J. Schnitkers tredelte altertavle fra 1643 med bibelske motiver, lektorieprædikestolen i senrenæssance fra 1633 og pulpiturerne fra 1678-1700, der springer i øjnene.

Nævnes bør desuden den gotlandske kalkstensdøbefont fra 1200-tallet, den udskårne egeskulptur af den tronende Sankt Nikolaj fra omkring år 1300 samt den forgyldte alterkalk og hostieskålen, begge fra 1300-tallet. Stolestaderne er udført i 1600-1700-tallet og de sengotiske Kristus-, apostel- og diakonfigurer i tiden omkring 1520. På kirkegården ses flere smukt skulpturerede kommandørgravsten og gravstøtter med meddelsomme inskriptioner, hvor navnene suppleres med bomærker og skibe fra dengang, de stovte skippere sejlede rundt på havene.

Litteratur:

Henning Dehn-Nielsen i Grænseforeningens årbog 2001.