Gå til leksikonoversigt

Bordelum kirke

Steder

Den lille bys munkestenskirke fra begyndelsen af 1200-tallet indeholder bl.a. en trefløjet altertavle fra 1600-tallet, en prædikestol fra 1633, en sengotisk marmordøbefont fra Namur i Belgien fra 1400-tallet, et sengotisk korbuekrucifiks fra 1400-tallet og et epitafium for Lorentzen fra 1686 med stifterbilleder i gavlen og begrædelsen i søjleindramningen i midten.

Kirkens placering et par km øst for Bordelum landsby har givet anledning til flere teorier. En teori er, at selve landbyen i forbindelse med digebyggerier i 1500-tallet blev flyttet nærmere de inddæmmede områder, mens man beholdt kirken, hvor den var.

Grænseforeningens årbog 2001. Henning Dehn-Nielsen.