Gå til leksikonoversigt

Borgervæbninger

Begreber

I alle byer i Hertugdømmerne var der i det 17. og 18. århundrede bevæbnede borgerkorps, der indgik i vagt- og polititjenesten. Hertil kom i løbet af 1700-tallet borgerkorps af en mere selskabelig karakter, der bl.a. skulle optræde ved parader. I Flensborg fandtes to sådanne garder. Nye bevæbnede korps oprettedes i flere byer i lyset af Napoleonskrigene, og begivenhederne i 1848 førte til oprettelsen af flere korps, hovedsageligt i de slesvig-holstensksindede dele af Slesvig.

Af Lennart S. Madsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.