Gå til leksikonoversigt

Borreby Kirke

Steder

Den langstrakte, enskibede, senromantiske kampestenskirke menes opført omkring år 1200 og antagelig samtidig med borgen Ykærnburg, der omtales første gang i 1197 og muligvis har været anlagt som en østlig flanke i Danevirkes forsvarsværker.

Fra opførelsestiden stammer den sydvendte granitportal samt kalkstensdøbefonten fra mester Calcarius' værksted på Gotland. Et af fontens relieffer viser en konge, som kan tænkes at have været kirkens stifter og i så fald gengiver enten Knud 4. eller broderen og efterfølgeren Valdemar Sejr (1202-1241).

Barokalteret er udstyret med et korsfæstelsesbillede udført af L. Sehler. Prædikestolen er kun delvis original; kurven er dog oprindelig og fra 1690. Bemærkelsesværdigt er også korbuekrucifikset fra 1500-tallet.

Kilde:

Grænseforeningens årbog 2001