Gå til leksikonoversigt

Brat af slaget rammet

Begreber

Digt af Frederik Paludan-Müller, skrevet i efteråret 1864. Digtet er en kampsang og udtrykker de fremtidsmål, Danmark må have efter at have tabt krigen i 1864, nemlig en viljefast ungdom, som er parat til på et senere tidspunkt at tage kampen for det tabte Slesvig op. Digtet havde en sådan gennemslagskraft, at det af de preussiske myndigheder blev forbudt optaget i Den blaa Sangbog 

Melodi: J. P. E. Hartmann, 1840 (Snart er natten svunden).

1.Brat af slaget rammet,
kastet hårdt til jord,
ligger brudt og lammet
du, vor gamle mor.
Har du anden tanke
nu end "lid og tål",
så forkynd, o, Danmark
mig dit fremtidsmål.

2. Søn! elendig, ussel,
hjertet fuldt af nag,
tænker jeg med blusel
på mit nederlag;
men trods vé og vånde,
trods hver bitter skål,
holder fast i håbet
jeg mit fremtidsmål.

3. Får ved fredens frugter
først mit sår jeg lægt,
snart jeg mig optugter
da en helteslægt:
Ynglinger i plade,
drenge, klædt i stål,
mænd med faste hjerter!
Det er Danmarks mål!

4. Dernæst jeg opdrager
mig en pigeflok,
som ej hjemmet vrager,
som i lidt har nok.
Ingen døgnets flaner,
rendt fra bog og nål,
fromme, stærke kvinder!
Det er Danmarks mål.

5. Så min hu mon stande
til en ven, en kæk,
som med mig vil blande
blod og ikke blæk;
som ej troløs svigter,
høres fjendeskrål:
Trofast broderforbund!
Det er Danmarks mål.

6. Kroner lykken enden,
har jeg først de tre,
drengen, pigen, vennen,
svinder al min vé.
Da til lurens toner
blusser bavn og bål:
Slesvigs land genvundet!
Det er kampens mål!