Gå til leksikonoversigt

Bredsted Kirke

Steder

Byens sengotiske munkestenskirke med tresidet korafslutning fra 1462, skib fra 1510 og en tagrytter i barokstil fra 1600-tallet er bl.a. udstyret med en trefløjet alteropsats fra 1580, en af Claus Gabriel rigt udskåret prædikestol i bruskbarok og en trædøbefont, udført i 1599 i Hinrich Ringerincks værksted. Derudover skal fremhæves et sengotisk korbuekrucifiks fra 1400-tallet, et kors fra 1500-tallet, en præstetavle med stifterbilleder fra 1600-tallet, et maleri forestillende reformatoren Martin Luther fra 1658 samt tre lysekroner fra 1600-tallet. På kirkegården findes flere smukke gravsten fra 1500-1700-tallet.

Grænseforeningens årbog 2001. Henning Dehn-Nielsen.