Gå til leksikonoversigt

Brøns, Træfningen ved

Begreber

Under Treårskrigen angreb ca. 200 slesvig-holstenske dragoner en skare dårligt bevæbnede bønder fra egnen omkring Brøns i det vestlige Slesvig 22. januar 1849 og fik dem hurtigt fordrevet. Tre bønder og to dragoner faldt, mens 20 bønder blev såret, og heraf døde to senere. En dansk mindesten blev rejst i 1859 ved landevejen, og en slesvig-holstensk mindesten blev i 1899 sat på kirkegården.

Af H.E. Sørensen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.