Gå til leksikonoversigt

Brovold

Steder

Landsby på Als anlagt i midten af 1100-tallet  umiddelbart syd for det eneste vadested over fjordsystemet Augustenborg Fjord, Stavnsbøl Fjord og Mjang Dam. Byen blev beskyttet af en 250 m lang vold med en foranliggende voldgrav.

Leder af Museet på Sønderborg Slot Jens Raben udførte i 1931-33 undersøgelser på stedet, ligesom stedet i 1971-72 blev undersøgt. Der blev fundet spor af midlertidige bygninger på ca. 3x4 m samt et meget stort antal dyreknogler, som kunne tyde på, at stedet især har været brugt som slagteplads og handel med kød. Udgravninger har vist, at det sandsynligvis drejer sig om en lokal markedsplads af sæsonmæssig karakter med en række små boder beliggende ned mod en havn, samt et større åbent areal ud mod volden. Markedet mistede betydning i takt med Sønderborgs fremvækst. 

Den nyeste forskning antyder dog, at der alternativt kan være tale om en befæstet militærlejr af forholdsvis kort varighed. De mange dyreknogler stammer for mere end 80 % vedkommende fra mellem et og fire år gamle kreaturer, hvilket er typisk for militærforlægninger. De egnsfremmede huse med ildsted i hjørnet og den store mængde vendisk keramik peger i retning af soldater fra Østersøegnene, måske med tilknytning til venderfyrsten Knud Prizlavsen, der før 1183 ejede en del gods på Als.

Lennart S. Madsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.