Gå til leksikonoversigt

Brudenell-Bruce, John Charles; 1885-1960- britisk diplomat

John Charles Brudenell-Bruce var under 1. Verdenskrig 2. sekretær ved British Diplomatic Service. Efter krigen blev han indflydelsesrig generalsekretær for Den Internationale Kommission (CIS), som forberedte og gennemførte folkeafstemningen i Slesvig den 10. februar og den 14. marts 1920.

Charles Brudenell-Bruce havde en forkærlighed for danske kvinder. Han blev i 1913 gift med oversætter og forfatter Else Drechsel (1882-1959), men ægteskabet blev opløst i 1925. I 1928 blev han gift med Sigrid Ellen Ammentorp (1904-1979), med hvem han fik 6 børn.

Ellen Ammentorp mødte under ophold i Flensborg sammen med John Brudenell-Bruce i perioden 1919-20 mange tuberkulose-ramte børn. Hun forsøgte først at hjælpe dem lokalt, men en indsamling gjorde det senere muligt at sende 60 børn fra Flensborg til Danmark, hvor de blev indkvarteret i den nybyggede Horserød-lejr, der frem til januar 1919  havde været brugt til internering af krigsfanger. Samtidig tog man også 60 børn fra Berlin til Horserød.

Efter råd fra sin læge flyttede han i 1930'erne til De britiske Jomfruøer, hvor han købte og bosatte sig ved Little Harbour på Peter Island. Her levede han af en lille tobakplantage. Han engagerede sig i politik og blev efter demokratiets indførelse i 1950 som den først og eneste hvide borger valgt til øgruppens lovgivende forsamling.