Gå til leksikonoversigt

Brudgomskobbel

Begreber

Brudgomskobler er særlige træplantninger, også kaldet ægteskabsskove, udført af giftefærdige bondekarle. Ordet "kobbel" betyder på sønderjysk "skovområde". 

I Hertugdømmerne kom der i 1737 et påbud om, at ingen karl måtte gifte sig, før han havde plantet 10 egetræer eller 15 bøgetræer. Træerne skulle plantes med 4-5 meters mellemrum og skulle sætte løv tre gange, før skovfogeden kunne udstede en attest på, at påbuddet var udført. Præsterne skulle have denne attest forevist, før de foretog en vielse. Da ikke alle ægteskaber var planlagt mindst tre år i forvejen, blev der givet dispensationer, hvis man kunne stille med kautionister. Forordningen skulle forbedre skovdriften, og den bestod indtil slutningen af 1700-tallet, men fik ikke nogen større forstmæssig betydning.

Der er endnu bevaret rester af en brudgomsallé i Sønderskoven og brudgomskoler bl.a. i NørreskovenAls samt i Lindet Skov ved Gram. Også i Sydslesvig og Holsten er der endnu rester heraf. I Kongeriget var der ikke tilsvarende krav i skovforordningen af 1710, kun en opfordring til træplantning. Hertug Hans den Yngre gennemførte blandt andet denne type af lovgivning i sine "hertugdømmer".

Inge Adriansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.