Gå til leksikonoversigt

Brüggemann, Hans, ca. 1480-ca.1520, billedskærer

Personer

Hans Brüggemann menes at være født i Walsrode ved Hannover omkring 1480, men derudover kender man kun meget lidt til hans liv. Man ved dog, at en vis maler og billedskærer ved navn Hans Brüggemann i 1523 fik til opgave at fremstille en lille altertavle til kirken i Walsrode. Kontrakten mellem menighedsrådet og Hans Brüggemann er det eneste skriftlige materiale om ham.

Brüggemann er kendt for det enestående Bordesholm-alter, som blev udført til Bordesholm Kloster nordøst for Neumünster, men i 1666 flyttet til Slesvig Domkirke. En indskrift på altertavlen bevidner, at alteret blev færdiggjort i 1521. Brüggemann vides også at have udført enkelte andre træskærerarbejder, bl.a. Sct. Jørgens figuren fra Maria Kirke i Husum (nu Nationalmuseet) og det såkaldte "Lille Bordesholmalter", som oprindelig blev fremstillet til kirken i Brügge men senere (i 1666) blev flyttet til Bordesholm Klosterkirke som erstatning for det store alter og nu kan ses på museet på Gottorp Slot. Træskulpturen af Sankt Christoffer med Jesusbarnet i Slesvig Domkirke samt enkelte andre altertavler i Nordtyskland (bl.a. i Lübeck og i Segeberg) menes også at være udført af Brüggemanns værksted. Dette kan dog ikke siges med sikkerhed.

Det er nærliggende at Brüggemann i sin ungdom har været "på valsen" - altså rejst rundt som håndværker, og på disse rejser har fået inspiration til sin senere kunst. Eksperter hævder at kunne spore tydelig inspiration fra den tyske maler Albrecht Dürer i Brüggemanns figurer.

Om Brüggemanns senere liv berettes (helt uden sikker dokumentation), at da man i Lübeck ønskede en altertavle af Brüggemann, og han svarede imødekommende med den tilføjelse, at det ønskede alter ville blive endnu bedre end altertavlen i Bordesholm, gav munkene i klosteret på Bordesholm på grund af skinsyge. Brüggemann en gift, da han opholdt sig i Sct. Jørgens Kro i Husum, som svækkede hans syn, så han ikke kunne arbejde mere. Han døde formentlig før 1521.

Litteratur:

Bordesholmalteret i Slesvig Domkirke. En fortælling af Doris Ottesen til billeder af Walther Körber. Poul Kristensens Forlag. Billederne nedenfor stammer fra ovennævnte bog.